การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server


สอนการติดตั้ง DHCP Server เอาไว้แจกไอพีให้กับเครื่องลูกที่ต่อเข้ามาในเครื่องข่าย


การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 1 เพิ่ม Role ชื่อว่า DHCP Server

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ Complete DHCP configuration

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 3 กด Next ไปเรื่อยๆ

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server
การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server
การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 4 เปิด DHCP

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 5 คลิกขวาที่ IPv4 แล้วเลือก New Scope

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 6 Next

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 7 ตั้งชื่อขอบเขตการแจกไอพี

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 8 กำหนดช่วงไอพีที่จะให้แจก

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 9 Next

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 10 กำหนดอายุของไอพี เมื่อครบกำหนด DHCP จะแจกไอพีใหม่

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 11 Next

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 12 กำหนด Default Gateway หรือ ไอพีของเร้าเตอร์

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 13 Next

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 14 Next

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 15 Next

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server

ขั้นตอนที่ 16 Finish

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server