โปรแกรมภาษี ภาษาไทยเพี้ยน

วิธีแก้ไข้โปรแกรมภาษีเป็นภาษาต่างดาว


เกรินนำ

บทความนี้จะมาแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาภาษาไทยเพี้ยนหรือแสดงเป็นภาษาต่างดาวในโปรแกรมภาษีของสรรพกร แบบรูปด้านล่าง

โปรแกรมภาษี ภาษาไทยเพี้ยน

ดาวน์โหลดโปรแกรม

https://rdserver.rd.go.th/publish/progdownload.php?app=pnd53

วิธีที่ 1 การกำหนด Language for non-Unicode programs

 1. เปิด Control Panel
 2. ไปที่ Region
 3. แท๊บ Administrative
 4. คลิกที่ปุ่ม Change system locate…
 5. เลือก Thai (Thailand) แล้วกด OK
 6. แล้วกด OK อีกครั้ง แล้วทำการ Restart Computer
Control Panel Region
Administrative
Region Settings

วิธีที่ 2 เพิ่ม Font Substitutes ใน Registry Editor

 1. เปิด Registry Editor โดยการไปที่ Run แล้วพิมพ์ regedit ลงในช่องแล้วกด OK
 2. เข้าไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFontSubstitutes
 3. จากนั้นให้ทำการเพิ่มคีย์เข้าไป โดยการ คลิกขวาตรงช่องฝั่งทางขวามือ แล้วเลือก New แล้วเลือก String Value
 4. ตั้งชื่อคีย์เป็น MS Sans Serif Greek กำหนด Value Data เป็น Microsoft Sans Serif
 5. ทำอีกครั้งตั้งชื่อว่า MS Sans Serif กำหนด Value Data เป็น Microsoft Sans Serif
 6. ทำอีกครั้งตั้งชื่อว่า Courier กำหนด Value Data เป็น Courier New
 7. ปิด Registry Editor แล้วทำการ Restart Computer เป็นอันเสร็จสิน

String KeyValue Data
MS Sans Serif GreekMicrosoft Sans Serif
MS Sans SerifMicrosoft Sans Serif
CourierCourier New


Font Substitutes
New String Value
Edit String
โปรแกรมภาษี แก้ไขภาษาแล้ว
บทความคอมพิวเตอร์อื่นๆ