การจัดการ Active Directory Object ด้วย Active Directory Users and Computers


สอนการจัดการ User Computer และ Security Group ด้วยเครื่องมือ Active Directory Users and Computers

การจัดการ Active Directory Object

Active Directory Users and Computers คือเครื่องมือที่ใช้จัดระเบียนต่างๆ ใน AD ซึ่งมีวันถุ 4 ประเภทที่เราจะต้องจัดการตลอด ได้แก่

  •  Organizational Unit หรือเรียกสั้นๆ ว่า OU
  • Security Group
  • User
  • Computer
OU - Active Directory

Organizational Unit เปรียบเสมือนโฟรเดอร์ในวินโดวส์ก็ได้ ที่จัดเก็บวัตถุต่างๆ ให้เป็นระเบียบหมวดหมู่ การออกแบบ OU ที่ดี จะมีผลทำให้การจัด Group Policy สะดวกอีกด้วย

Security Group - Active Directory

Security Group ไอคอนเป็นรูปคนสองคน เอาไว้จัดกลุ่มเพื่อจุดประวงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สร้าง Group เพื่อกำหนดว่ามีใครบ้างที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงโฟร์เดอร์ หรืออาจนำไปใช้กำหนด Group Policy ว่าให้แค่ยูสเซอร์ที่อยู่ใน Group นี้ได้รับผลจาก Policy

User - Active Directory

User คือบัญชีที่ผู้ใช้ในการเข้าสู่ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ สิ่งที่แอดมินจะดพเนินการกับ User ได้แก่ รีเซ็ตรหัสผ่าน กำหนด Security Group กำหนด HomeFolder ส่วนตัว และการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ เช่น อีเมลล์ ที่อยู่ เบอร์โทร ตำแหน่ง เพื่อที่จะนำไปใช้กับแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Active directory

Computer - Active Directory

Computer วัตถุนี้จะถูกสร้างก็ต่อเมื่อมีการ Join computer มาที่ AD Computer จะถูกสร้างไว้ที่ OU Computer เป็น OU ตั้งต้น สิ่งที่จะต้องทำกับวัตถุนี้คือการกำหนดช่อง Managed by ว่ายูสเซอร์คนไหนเป็นเจ้าของ และสามารถปิดกั้นการเข้าสู่ระบบของยูสเซอร์โดยการ Disable

ทริปเล็กๆ น้อยๆ สำหรับวัตถุ User และ Computer ใช่ช่อง Description ควรเขียนไว้ด้วยว่าอยู่ที่ OU ไหน มันจะสะดวกเวลาค้นหา


ดูบทความย้อนหลัง


ติดตามบน Youtube