Adding Trusted Sites via Registry


[INSERT_ELEMENTOR id=”1549″]

การเพิ่ม Trusted Sites ผ่านทาง Registry Editor (Adding Trusted Sites)

การเพิ่ม Trusted Site ด้วย Registry มันมีสาเหตุที่ต้องมาเขียนบทความอันนี้ไว้ คือผมเจอกับผู้ใช้ที่ได้รับอีเมล์จากลูกค้า ในอีเมลล์มันมีลิงค์รูปภาพที่มาจากเว็บที่มันไม่อยู่ใน Trusted Sites ของระบบ โปรแกรม Outlook มันก็แสดงป๊อบอัพให้เราเลือกว่าจะเพิ่มเว็บนี้เข้าไปใน Trusted Site ไหม ปัยหามันอยู่ตรงนี้ เครื่องผู้ใช้ถูกควบคุมโดยโดเมน ถึงไม่สามารถจะเพิ่มด้วยตัวเองได้เลย ต้องกดปุ่ม No แบบรูปข้างล่าง

Security Warning - Adding Trusted Sites via Registry

ซึ่งมันก็ไม่ได้อะไรที่มันจะแสดงผลแบบนั้น แต่มันสร้างความรำคาญให้ผู้ใช้เท่านั้น จึงมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการเพิ่ม Trusted Sites ผ่านทาง Registry Editor

วิธีทำ

  1. เปิด Registry Editor
Open Registry Editor - Adding Trusted Sites via Registry
รูปที่ 1 เปิด Registry Editor

2. เปิดไปที่คีย์

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains

3. คลิกขวาตรงคีย์ Domains แล้วเลือก New แล้วก็ Key แล้วตั้งชื่อคีย์เป็นชื่อโดเมนของเว็บ ในตัวอย่างจะเป็น office.net

New Registry Key - Adding Trusted Sites via Registry
รูปที่ 2 สร้างคีย์ใหม่
Named key - Adding Trusted Sites via Registry
รูปที่ 3 ตั้งชื่อคีย์

4. คลิกไปที่คีย์ที่เราพึ่งสร้างจากขั้นตอนที่ 3 แล้วให้คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆ ทางด้านขวา แล้วไปที่ New แล้วเลือก DWORD (32-bit) Value ให้ตั้งชื่อคีย์ เป็น * (รูปที่ 5) แล้วให้ดับเบิลคลิกที่ คีย์ * เพื่อกำหนด Value Data เป็น 2 แล้วกด OK แล้วก็ปิด Registy Editor ได้เลย เป็นอันเสร็จสิ้น

เมื่อกลับไปเปิดอีเมลล์ที่ Outlook อีกครั้งมันก็จะไม่ถามให้แอด Trusted Site อีกแล้ว

New DWORD 32 - Adding Trusted Sites via Registry
รูปที่ 4 สร้างคีย์ DWORD 32 bit
รูปที่ 5
Assign Key Value - Adding Trusted Sites via Registry
รูปที่ 6

สรุป ส่งท้าย

วิธีการที่ผมเสนอไปอาจจะช่วยได้สักระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เพราะเครื่องลูกค้าในเคสนี้มันถูกควบคุมผ่านโดเมนคอนโทลเลอร์ ซึ่งถ้าจะแก้ปัญหาแบบถาวร ต้องแจ้งกับผู้ดูแลให้เพิ่ม Trusted Sited ผ่าน Computer Policy

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Internet Explorer security zones registry entries for advanced users คลิกที่นี้