เปิดใช้ Shadow Copy บน Windows 10


Shadow Copy เป็นระบบสำรองข้อมูลที่มีใช้ตั้งแต่ Windows Server 2003 หลักการทำงาน คือ มันจะค่อยสำเนาไฟล์ต่างๆ ตลอดช่วงเวลา เช่น ทุกๆ 15 นาที หรือ ทุกๆ 60 นาที เป็นต้น เมื่อเกิดความผิดพลาดกับไฟล์ใดๆ เราจะสามารถกลับค้นหาไฟล์ในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดข้อผิดพลาด เป็นการกู้คืนในอีกรูปแบบหนึ่ง

ความสามารถนี้จะไม่ถูกเปิดให้ใช้งานบน Windows 10 แต่ Microsoft ก็ไม่ได้ตัดระบบนี้ออกไป แค่นำตัวอินเตอร์เฟสออกเท่านั้น เรายังสามารถเปิดการใช้หรือสั่งให้ Windows สร้าง Shadow Copy ผ่านทาง Command Line ได้

การเปิดใช้ Shadow Copy บน Windows 10 มีทั้งหมด 2 ขั้นตอน
1. Enable System Protection หรือ ชื่อเดิมคือ Windows Restore
2. สร้าง Schedule Task ให้ Shadow Copy ทำงานทุก 15 นาที หรือ มากกว่านั้น

ขั้นตอนการเปิด Shadow Copy บน Windows 10

Step 1 : เปิด System Properties

Step 2 : Configure System Protection

ไปที่แท็บ System Protection แล้วเลือก Local Drive ที่ต้องการเปิด Shadow Copy ในตัวอย่างจะมีแค่ Drive C: จากนั้นกดที่ปุ่ม Configure

Step 3 : Turn on System Protection

ติ๊กที่ Turn on system protection
ด้านล่างกำหนดปริมาณพื้นที่ของ Shadow Copy เมื่อเสร็จแล้วปิดหน้าต่างนี้ได้เลย

Step 4 : เปิด Task Scheduler

เปิด Task Scheduler ด้วยคำสั่ง Control Schedtasks

Step 5 : สร้าง Shadowcopy Task

คลิกที่ Create Task…
แล้วตั้งชื่อ Task ว่า Shadowcopy หรือ ชื่ออะไรก็ได้
ติ๊กที่ Run with highest privileges

Step 6 : ตั้งเวลา

แท็บ Triggers คลิกที่ปุ่ม New.. ตั้งค่าตามภาพ

Step 7 : สร้าง Action

ตรงช่อง Program/Script ใส่ WMIC
ช่อง Add argument (optional) ใส่ Shadowcopy call create Volume=C:\

ลอง Run ดู ก็เป็นอันเสร็จแล้ว

Shadow Copy: https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_Copy
Windows Management Instrumentation (WMIC): https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/wmisdk/wmi-start-page

ดูบทความอื่นๆ

Computer Advance