Fix Explorer.EXE Error with Yellow Exclamation at Startup


สำหรับใครที่พบว่าเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีหน้าต่าง Explorer.EXE พร้อมกับสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจสีเหลือง ไม่มีข้อความใดๆ ปรากฏ เด้งขึ้นมาตอนล็อกอินเข้าววินโดวส์ สาเหตุอาจเกิดจากการมีบ้างตกค้างหลังจากสแกนไวรัส หรือการถอดถอนโปรแกรมไม่สมบูรณ์

Explorer.EXE Error with Yellow Exclamation
Explorer.EXE with Yellow Exclamation

Explorer.EXE Error with Yellow Exclamation

สาเหตุมันอยู่มีค่า Registry ที่สั่งให้วินโดวส์รันโปรแกรมตอนเปิดเครื่อง ซึ่งเราต้องไปลบค่าตรงนี้ออก

  1. กดปุ่ม + เพื่อเปิดหน้าต่าง Run
  2. พิมพ์ regedit แล้วกดปุ่ม Enter
  3. หน้าต่าง Registry ให้กดหา registry key ตามที่อยู่ด้านล่าง
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
Registry Windows
  1. ดับเบิ้ลคลิกตรง registry value Load แล้วลบข้อความตรง Value data
  1. ปิด Registry Windows

พวกไวรัสส่วนมากชอบสั่งให้วินโดวส์เปิดไวรัสด้วยการฝั่ง Registry ตามพาธข้างบน ซึ่งเราสามารถใช้โปรแกรม Autoruns for Windows ของไมโครซอฟต์ เช็คดูว่ามีไวรัสแอบสั่งให้เปิดตัวเองไว้ที่ไหนบ้าง