Cover Google Classroom

Tutorial Google Classroom 2021 – แนะนำวิธีการใช้งาน ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบชั้นเรียน


ในบทความนี้จะสอนการใช้งาน Google Classroom หรือ ห้องเรียนออนไลน์ บนแฟรตฟอร์มของกูเกิ้ล สำหรับอาจารย์หรือคุณครู เน้นสอนตั้งแต่ การเข้าใช้งาน การสร้างห้องเรียน การนำนักเรียนเข้าชั้นเรียน การใส่เนื้อหา การหมอบหมายแบบฝึกหัด ไปจนถึงการสร้างแบบทดสอบและสรุปผลคะแนน

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • บัญชีกูเกิ้ล หรือ บัญชี G Suite
 • เนื้อหาของวิชาที่สอน
 • ใบงานหรือแบบฝึกหัด
 • แบบทดสอบหรือข้อสอบ

การเข้าใช้งาน

เปิดโปรแกรม Web Browser เช่น Google Chrome แล้วกดไปที่เว๊ป https://classroom.google.com/welcome

ถ้ายังไม่เคยล็อกอินจะปรากฏหน้าต่างให้ใส่อีเมลของ Google หรือบัญชีของ G Suit แล้วกดปุ่มถัดไป ที่หน้าต่างถัดไปให้เราใส่ password ของ Google หรือ G Suit แล้วกดปุ่มถัดไป

Google Classroom Email Login
Google Classroom Password Login

ถ้าหากเจอหน้าต่าง ปกป้องบัญชีของคุณ คือตรงนี้ในกรณีที่เราสมัคร Gmail มาใหม่มันจะให้เราใส่อีเมลสำรองหรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเอาไว้ยืนยันตัวตนหรือ รีเซ็ตรหัสผ่าน ถ้าต้องการจะใส่ให้กดปุ่ม Update หรือถ้าจะทำทีหลังก็ให้กดปุ่มยืนยัน

Google Classroom Protect Account

ตอนนี้เราได้ทำการ login เข้า Google classroom เป็นที่เรียบร้อยแล้ วจะพบกับหน้าต่างที่แสดงบัญชีที่เราล็อกอินอยู่ปัจจุบันตรงนี้ ถ้าเห็นว่าไม่ใช่บัญชีของเรา ให้เรากดเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลย จากนั้นก็กดปุ่ม ทำต่อ ปุ่มสีฟ้าได้เลย

Google Classroom Dashboard

จากรูปด้านบนผมจะขออธิบายไปตามทีละตัวเลข

 • หมายเลข 1 คือ ส่วนที่แสดงห้องเรียนแต่ละห้องหรือ ห้องเรียนที่เราไปเข้าร่วม ซึ่งตอนนี้มันยังว่างเปล่าอยู่เพราะเรายังไม่ได้เข้าไปร่วมหรือสร้างชั้นเรียน
 • หมายเลข 2 คือเมนูหลักของ Google Classroom จะมีเมนูแยกย่อยอีก คือ ชั้นเรียน ปฏิทิน ฉันเรียนที่เก็บและการตั้งค่า
 • หมายเลข 3 คือ ปุ่มสร้างชั้นเรียนหรือเข้าร่วมชั้นเรียน ซึ่งเราจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
 • หมายเลข 4 คือ เมนูแอปอื่นๆ ของ Google
 • หมายเลข 5 เป็นรูปโปรไฟล์ของบัญชีที่เราล็อกอินไว้
 • หมายเลข 6 คือ ปุ่มขอความช่วยเหลือหรือคู่มือหรือ หรือขอดูฟีเจอร์ใหม่ๆของ Google Classroom
 • หมายเลข 7 คือ ปุ่มสลับบัญชีในกรณีที่เราคิดว่าเราล็อกอินด้วยบัญชีที่ไม่ใช่ของเรา

การสร้างและตั้งค่าชั้นเรียน

การสร้างสรรค์เรียนให้เรากดเครื่องหมายบวก ที่อยู่ด้านขวาบน หรือตำแหน่งที่ 3 จากหัวข้อ ก่อนหน้านี้ เมื่อเรากดที่ปุ่มเครื่องหมายบวกจะมีตัวเลือกขึ้นมา 2 อัน คือ สร้างชั้นเรียนและเข้าร่วมชั้นเรียน ให้เรากดปุ่มสร้างชั้นเรียน เพื่อทำการสร้าง ฉันเรียนแรกของเรา

Google Classroom Menu Create Class

เมื่อเรากดปุ่มสร้างชั้นเรียนจะมีประกาศเกี่ยวกับบัญชี Google แบบทั่วไปกับบัญชีของ G Suite for Education ถ้าคุณครูใช้บัญชี Google แบบทั่วไป นักเรียนก็จะนักเรียนก็ต้องใช้บัญชี Google แบบทั่วไปด้วย ในกรณีที่คุณครูใช้บัญชีของ G Suite นักเรียนก็ต้องมีบัญชีของทีสุดเช่นกัน จากนั้นให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วกดปุ่มทำต่อ

Google Classroom Create Classroom

หน้าต่างสร้างชั้นเรียน
มี 2 หัวข้อที่เราต้องระบุนั่นก็คือ ชื่อชั้นเรียนและห้อง ในตัวอย่างการตั้งชื่อห้องจะใช้ปีการศึกษา ตามด้วยภาคเรียนที่ 1 เว้นวรรค ชื่อวิชา ส่วนการตั้งชื่อห้องในตัวอย่างจะขึ้นต้นด้วยตัว P หมายถึง ช่วงชั้นระดับประถม ส่วนตัวเลข 401 หมายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องที่ 1

คุณครูสามารถตั้งชื่อชั้นเรียนและชื่อห้อง ตามใจคุณครูได้เลยในตัวอย่างเป็นแค่ guideline เท่านั้น

เมื่อกำหนดชื่อชั้นเรียนและชื่อห้องเรียบร้อยแล้วให้คุณครูกดปุ่มสร้าง

Google Classroom Show Invite Code

เมื่อเราสร้างห้องเรียนสำเร็จ google จะใช้รหัสของชั้นเรียนเพื่อให้เรา นำรหัสนี้ บอกกับนักเรียนหรือนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน

Google Classroom Classroom Tour

พาทัวร์ Google Classroom

 • หมายเลข 1 เมนูหลัก คุณครูสามารถเข้ามาดูงานที่รอตรวจได้ จากเมนูนี้
 • หมายเลข 2 คือ ส่วนต่างๆ ของ Classroom มีด้วยกัน 4 ส่วน คือ ส่วนของการ Steam ส่วนของงานชั้นเรียน ส่วนของผู้คน และส่วนของคะแนน
 • หมายเลข 3 เป็นพื้นที่ในส่วนของสตรีม
 • หมายเลข 4 คือ ภาพหน้าปก
 • หมายเลข 5 คือ การตั้งค่าห้องเรียน

แนะนำการตั้งค่า
ให้เราเข้า เมนูการตั้งค่าโดยการกดปุ่มรูปเฟืองทางด้านบนมุมขวา
เราสามารถแก้ไขรายละเอียดของชั้นเรียนได้จากตรงนี้

ให้เลื่อนลงมาจนถึงหัวข้อทั่วไป โดยตรงนี้เราสามารถกำหนดเปิดปิดรหัสการเชิญได้ แล้วยังสามารถ copy link ที่เอาไว้สำหรับเชิญนักเรียนได้จากตรงนี้อีกด้วย

ในหัวข้อ steam แล้วสามารถกำหนดรูปแบบการใช้ได้ โดยจะมีอยู่ 3 หัวข้อ ได้แก่

 1. นักเรียนสามารถโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้
 2. นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเดียว
 3. ตัวเลือกที่ 3 คุณครูเท่านั้นที่สามารถโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้

ต่อมาหัวข้อการตัดเกรด จะมีให้เลือก 3 ตัวเลือกนั่น คือ

 1. ไม่มีการตัดเกรด
 2. คะแนนรวม
 3. ถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่

ซึ่งในตัวอย่างนี้เราจะใช้การ ถ่วงน้ำหนักตามหมวดหมู่ โดยมีทั้งหมด 4 หมวดหมู่ ได้แก่

 1. จิตพิสัย 10 คะแนน
 2. คะแนนเก็บ 40 คะแนน
 3. สอบกลางภาค 25 คะแนน
 4. สอบปลายภาค 25 คะแนน 

เมื่อเราแบ่งหมวดหมู่จนครบ 100% ปุ่มบันทึก จะกลายเป็นสีฟ้า ให้เราสามารถกดบันทึกได้

การเพิ่มห้องเรียน
ในกรณีที่วิชาเดียวแล้วเราต้องสอนหลายห้อง เราสามารถคัดลอกหรือ Copy ห้องเรียนที่เราได้ทำการตั้งค่าเอาไว้แล้ว โดยการให้เรากลับไปที่หน้าห้องเรียน โดยการกดที่เมนูหลักที่เป็นปุ่มขีด 3 ขีดตรง มุมบนซ้าย แล้วเลือกชั้นเรียน
เมื่อกลับมาที่หน้าชั้นเรียนแล้ว ให้เราสังเกตตรงจุด 3 จุด ให้เราคลิกที่จุด 3 จุดจะมีเมนู ให้เลือก 4 อัน ให้เราเลือกเมนูคัดลอก จะมีหน้าต่างคัดลอกชั้นเรียนปรากฏขึ้นมา จะมีคำว่าสำเนาของแล้วก็ชื่อห้องที่เรา Copy มาให้เราทำการแก้ไขชื่อชั้นเรียน และชื่อห้อง จากนั้นกดปุ่มคัดลอก ในตัวอย่างนี้เราจะเปลี่ยนเป็นห้อง P402

Google Classroom Copy Classroom

การนำผู้เรียนเข้าชั้นเรียน

วิธีที่ 1 การเข้าห้องเรียนโดยรหัสชั้นเรียน

ในบัญชีของนักเรียนนักศึกษาให้ทำการเปิด Google Classroom ลิงค์กับของคุณครู https://classroom.google.com/welcome เมื่อเข้ามาแล้วให้กดร่วมชั้นเรียนตรง เครื่องหมายบวก ด้านบน

ตรงหน้าต่าง เข้าร่วมชั้นเรียน ให้ใส่รหัสชั้นเรียนที่ได้จากคุณครูมาใส่ แล้วกดปุ่ม เข้าร่วม เป็นอันเสร็จสิน

Google Classroom Join Menu

วิธีที่ 2 คุณครูเป็นผู้เชิญ

ในหน้าชั้นเรียนให้คุณครูกดไปที่แท๊บ ผู้คน ในแท๊บผู้คนเราสามารถที่จะเชิญคุณครูท่านอื่นเข้าร่วมสอนได้

เราจะทำการเชิญนักเรียนกัน กดปุ่ม เชิญในส่วนของนักเรียน ตามรูปด้านล่าง

Google Classroom Invite

กลับมาทางฝั่งของนักเรียน นักเรียนจะได้รับอีเมลล์พร้อมลิงค์ในการเข้าร่วมชั้นเรียน ตามรูปด้านล่าง ให้นักเรียนกดตรง เข้าร่วม เป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีที่ 3 เชิญจากลิงค์

ในเมนูตั้งค่าชั้นเรียน ในส่วนทั่วไป คุณครูจะพบลิงก์เชิญ ให้คุณครูกดตรงไอคอนด้านหลังอันที่เหมือนกระดาษสองอันซ้อนกัน เป็นการคัดลอกหรือการ Copy ลิงก์ แล้วเอาไปแชร์ให้นักเรียนกดเข้ามาที่ชั้นเรียนโดยตรงได้เลย

Google Classroom Invite Link

การใส่เนื้อหา

ต่อมาแต่เป็นการใส่เนื้อหาหรือบทเรียน ให้คุณครูกดไปที่แถบงานของชั้นเรียน ต่อมาเราจะมาสร้างหัวข้อกัน
ให้คุณครูกดที่ปุ่มสร้าง จะมีเมนูย่อยขึ้นมาอีกให้เลือกหัวข้แล้วทำการกำหนดชื่อหัวข้อ

แนวทางการกำหนดชื่อหัวข้อ

 1. แบบที่ 1 ตั้งหัวข้อแยกเป็นแบบรายสัปดาห์
 2. แบบที่ 2 แยกตามหน่วยการเรียนรู้
 3. แบบที่ 3 แตกแยกตามประเภท ของเนื้อหา

การแบ่งแยกแบบนี้เพื่อง่ายต่อการจัดระเบียบ

Google Classroom Assign Job
Google Classroom Create Button

เมื่อตั้งชื่อหัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คุณครูกดปุ่มสร้างอีกครั้งแล้วเลือกที่ตัวเลือกเนื้อหา

เดี๋ยวจะอธิบายไปทีละส่วนให้ฟังเริ่มจาก

 • ส่วนที่ 1 คือการกำหนดชื่อเนื้อหา ตื่นชื่อบทเรียน
 • ส่วนที่ 2 คือการเขียนคำอธิบายตรงนี้ จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้
 • ส่วนที่ 3 สำหรับจะมีให้เลือก 2 ส่วน ส่วนแรก คือ กำหนดว่าจะให้เนื้อหานี้ไปใส่ไว้ที่ห้องใดบ้างหรือชั้นเรียนไหนบ้าง ส่วนที่ สอง คือ การกำหนดว่าเนื้อหาหรือบทเรียนนี้จะให้กับนักเรียนคนไหน หรือให้กับนักเรียนทุกคน
 • ส่วนที่ 4 คือการกำหนดว่าเนื้อหาหรือบทเรียนนี้จะให้อยู่ที่หัวข้อไหน ตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูกำหนดหัวข้อเป็นแบบรายสัปดาห์ก็ให้เลือกว่าจะใส่บทเรียนอันนี้ไว้ที่สัปดาห์ไหน หรือถ้าคุณครูกำหนดหัวข้อเป็นแบบ หน่วยการเรียนรู้ ก็ให้เลือกว่าจะใส่ไว้ที่หน่วยการเรียนรู้ไหน

ต่อมาให้กดที่ปุ่มเพิ่ม พรุ่งนี้มีไว้อัพโหลดเนื้อหาเอกหรือเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน ถึงจะมี 4 ตัวเลือกให้เราเลือก ในการอัพโหลด

 • ตัวเลือกแรกคืออัพโหลดไฟล์จาก Google Drive โดยตรง
 • ตัวเลือกที่ 2 คือการแปะลิงค์ไปที่เนื้อหาไปที่เว็บอื่น
 • ตัวเลือกที่ 3 คือการอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณครู
 • ตัวเลือกที่ 4 คือการแปะคลิปจาก YouTube

ส่วนปุ่มสร้าง จะเป็นการสร้างเนื้อหาเข้าไปโดยตรงโดยมีตัวเลือกที่เป็นแอปต่างๆของ Google ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเป็นสไลด์ สเปชชีส หรือแผ่นกระดานวาดเขียน และแบบฟอร์ม

ในตัวอย่างนี้จะเป็นการอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปให้ กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนหาศึกษาด้วยตัวเอง

เมื่อกำหนดทุกอย่างจนครบหมดทุกอย่างแล้ว กดปุ่มโพส เพื่อให้นักเรียนทุกคนมองเห็นเนื้อหาในสตรีม

การหมอบหมายงาน

ต่อมาเป็นการกำหนดใบงานหรือแบบฝึกหัดให้กับนักเรียน ให้คุณครูกดปุ่มสร้างแล้วเลือกตัวเลือกงาน

Google Classroom Create Task

ตอนต่อมาเป็นการกำหนดใบงานหรือแบบฝึกหัดให้กับนักเรียน ให้คุณครูกดปุ่มสร้างแล้วเลือกตัวเลือกงาน การกำหนดการตั้งค่าทุกอย่างจะเหมือนกับการสร้างเนื้อหา แต่ก็มีส่วนของวันครบกำหนดการส่ง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เพิ่มเข้ามาในส่วนนี้

Google Classroom Create Task All

ลองคลิกที่ปุ่มสร้างเกณฑ์การให้คะแนน แล้วให้คุณครูลงอกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวอย่างด้านล่าง 

Google Classroom Create Score
Google Classroom Score

การส่งงานในมุมมองของนักเรียน

ที่หน้าสตรีมให้นักเรียนกดไปที่แท๊บ “งานของชั้นเรียน” แล้วนักเรียนจะเห็นงานที่คุณครูมอบหมายให้ จะรายละเอียดคราวๆ ชื่อของใบงาน เป็นคะแนนส่วนไหม กำหนดส่ง ให้นักเรียนกดที่ “ดูงาน”

Google Classroom Check Task
Google Classroom Job Detail

หลังจากทำใบงานเสร็จเรียนร้อย นักเรียนก็จะต้องส่งงานที่ทำกลับไปให้คุณครูตรวจด้วย มองไปที่ทางขวามือ ที่เขียนว่า “งานของคุณ” ให้นักเรียนกดที่ “+ เพิ่มหรือสร้าง” เพื่อทำการอัพโหลดงานหรือการบ้าน จากคอมพิวเตอร์ เมื่ออัพโหลดไฟล์งานเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “ส่ง”

Google Classroom Task Submit

การตรวจงานและให้คะแนน

เมื่อนักเรียนทำงานหรือการบ้านที่ครูสั่งเรียบร้อยแล้ว คุณครูก็จะต้องตรวจและให้คะแนน โดยการตรงงานให้คุณครูไปที่เมนูหลักที่อยู่ที่มุมบนซ้าย มีลักษณะเป็นขีด 3 ขีด แล้วจะมีเมนูย่อยปรากฎออกมา ให้คุณครูกดไปที่ เมนู “รอการตรวจ”

Google Classroom Main Menu
Google Classroom Waiting Check

ในหน้านี้คุรณครูจะเห็นว่านักเรียนคนไหนที่ส่งงานมาแล้วบ้าง ให้ทำการกดที่ใบงานเพื่อเข้าไปตรวจและทำการให้คะแนน

Google Classroom Dashboard Task Submit

การตรวจงานจะมีอยู่ 4 จุดที่เราต้องทำ

 1. สำรวจที่ใบงานของนักเรียน แล้วทำการเปิดดูเพื่อตรวจใบงานหรือการบ้าน
 2. ให้กดที่ตำแหน่งที่ 2 เพื่อให้คะแนน
 3. คุณครูสามารถแสดงความเห็นหรืออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวการบ้านที่นักเรียนส่งมา
 4. สุดกดปุ่ม “ส่งคืน”

เพียงเท่านี้การตรวจงานเป็นอันเสร็จสิ้น

Google Classroom Check Return Task

การสร้างแบบทดสอบ

การสร้างแบบทดสอบ ขั้นตอนจะคล้ายกับการสร้างใบงาน ให้คุณครูไปที่แท๊บ “งานของชั้นเรียน” กดที่ปุ่ม “สร้าง” เลือกเมนูที่สอง “งานแบบทดสอบ” 

ให้คุณครูกำหนดลักษณะของแบบทดสอบ

 1. ชื่อแบบทดสอบ
 2. สำหรับ นักเรียนชั้นไหน
 3. หมวดหมู่คะแนน
 4. คะแนน
 5. วันครบกำหนด
 6. หัวข้อ

แล้วสังเกตด้านล่าง จะมี Blank Quiz ให้คุณครูกดที่ Blank Quiz เพื่อทำการสร้างแบบทดสอบจาก Google Form

Google Classroom Create Form Button

ส่วนต่างๆ ในการสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form ดูภาพด้านล่างประกอบ

 1. ชื่อของกลุ่มแบบทดสอบ ในแบบทดสอบเราอาจจะแบ่งออกเป็นหลายส่วน เช่น ส่วนแรกเป็นข้อมูลผู้ทำแบบทอดสอบ ส่วนที่สองเป็นแบบทอดสอบแบบปรนัย และส่วนที่สามเป็นแบบทอดสอบอัตนัย เป็นต้น
 2. คำอธิบายแบบทดสอบ อาจเป็นการกำหนดว่าให้นักเรียนทำข้อสอบยังไง เช่นให้เลือกข้อที่ถูกต้อง ให้เลือกคำตอบที่ถูก
 3. คำถาม
 4. ประเภทของคำ ที่ใช้อยู่บ่อยๆ จะเป็น แบบหลายตัวเลือกคือ มีตัวเลือกมาให้ตอบแค่ข้อเดียว แบบช่องทำเครื่องหมาย คือ เลือกหลายคำตอบ และแบบตอบสั้นๆ เป็นการให้นักเรียนพิมพ์คำตอบ หรือเป็นการตอบแบบอัตนัย
 5. ในกรณีที่เราเลือกประเภทคำตอบเป็น หลายตัวเลือกหรือแบบช่องทำเครื่องหมาย เราจะต้องกำหนดตัวเลือกให้กับคำถามด้วย
 6. การกำหนดคำตอบที่ถูกต้อง กำหนดคะแนนของคำถาม
 7. ตัวเลทอกว่าให้บังคับตอบหรือไม่ แนะนำให้เปิดไว้
 8. ปุ่มเพิ่มคำถาม และปุ่มเพื่อส่วนอื่นของแบบทดสอบ และเพิ่มเนื้อหาระหว่างแบบทดสอบ เช่น รูปภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่ออธิบายการทำแบบทดสอบหรือเป็นสื่อประกอบ
Google Classroom Google Form

เมื่อคุณครูสร้างแบบทดสอบเสร็จหมดแล้วให้กดปิดหน้าที่แบบทดสอบได้เลย ระบบทำการเซฟให้อัตโนมัติ ถ้าคุณใช้ G Suite หรือ บัญชีสถานศึกษา ตรงด้านล่าง Blank Quiz จะมีปุ่มให้ติ๊ก นำเข้าคะแนนจาก Google Form มายังชั้นเรียนได้เลย

สำหรับคุณครูที่ใช้บัญชี Google ธรรมดา คุณครูต้องกดเข้าไปในแบบฟอร์มที่นักเรียนส่งมา แล้วก็กดแก้ไขฟอร์ม ไอคอนรูปดินสอนตรงมุมล่างขวา แล้วกดไปที่การตอบกลับ

Google Classroom Edit Form Button

ในหน้าการตอบกลับจะแสดงข้อมูลการตอบแบบทดสอบ คุณครูสามารถนำข้อมูลตรงนี้นำไปวิเคราะห์ข้อสอบได้ด้วย

การดูคะแนน ให้คุณครูกดไปที่ไอคอนสีเขียวคล้ายๆ กับ Excel แล้วจะระบบจะถามว่าให้สร้างชีตใหม่เลยไหม ให้กดตกลงไปเลย ระบบจะเปิด Google Sheet พร้อมกับข้อมูลการตอบคำถามนักเรียนทุกคน

Google Classroom See Score in Google Sheet
Google Classroom Score in Google Sheet

ลองดูตัวอย่างการสร้างแบบทดสอบ คุณครูอาจจะลองทำตามเลยก็ได้

Google Classroom Quiz 1
Google Classroom Quiz 2

การดูสรุปผลคะแนน

มาถึงเรื่องสุดท้ายนั้นคือ การสรุปข้อมูล หน้านี้จะแสดงใบงานและแบบทอดสอบต่างๆ ที่ใช้เก็บคะแนน คุณครูสามารถนำข้อมูลตรงส่วนี้ไปกรอกลงสมุดพกหรือนำไปวิเคราะห์ข้อสอบ

Google Classroom Score Board
Google Classroom Score Board Result

บทส่งท้าย

ก็จบกันไปแล้วนะครับ สำหรับการใช้งาน Google Classroom ฉบับพื้นฐาน แล้วการนำเสนอในบทความนี้ใช้บัญชีธรรมดาให้ในการนำเสนอ คุณท่านใดที่ใช้บัญชีของสถานศึกษาหรือ G-Suite อาจจะมีบ้างอย่างที่มีเพิ่มเข้ามา แต่เชื่อว่าไม่ได้เป็นปัญหาให้การใช้งาน แล้วหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้การสอนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 ที่กำลังระบาด จนทำให้สถานศึกษาที่อยู่พื้นที่เสี่ยงสูงสามารถดำเนินการสอนต่อไป

[INSERT_ELEMENTOR id=”3008″][INSERT_ELEMENTOR id=”1549″]