ตำแหน่งเห็ด Rukkhashava Mushrooms

Rukkhashava Mushrooms ไอเทมพิเศษในเขต Sumeru เป็นไอเทมที่จำเป็นสำหรับเลื่อนขั้นตัวละคร Collei เพื่อให้ง่ายในการฟาร์ม เราจึงแบ่งพื้นที่การฟาร์มเป็น 4 ส่วน ได้แก่ Mawtiyima Forest, Devantaka Mountain, Apam Woods และ ทางตะวันตกเฉียงหนือของเขตป่า

Rukkhashava Mushrooms

Rukkhashava Mushroomsเชื้อราที่เติบโตขึ้นทีละชั้นราวกับทะเลเมฆ ส่วนใหญ่เป็นกาฝากที่อยู่บนต้นไม้ในป่าฝน ดังนั้นชาว Sumeru จึงถือว่ามันคือเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อกำเนิดขึ้นโดยท่านหญิง Rukkhadevata

Rukkhashava Mushrooms บริเวณ Mawtiyima Forest

คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ๆ

Rukkhashava Mushrooms บริเวณ Devantaka Mountain

คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ๆ

Rukkhashava Mushrooms บริเวณ Apam Woods

คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ๆ

Rukkhashava Mushrooms บริเวณอื่นๆ

คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ๆ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Download: คลิก
Youtube Channel: คลิก
ไกด์ Genshin Impact: คลิก