ตำแหน่งถ่ายภาพฟอสซิล (Fossil) ทั้ง 5 ในพื้นที่ Chasm


ในชั้นใต้ดินของ Chasm มีเควสลับที่ให้นักเดินทางสำรวจถ่ายภาพฟอสซิล (Fossil) ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 ภาพ ไกด์นี้จะบอกตำแหน่งของภาพฟอสซิล และ NPC ที่เราจะต้องไปรับเควส

ลิงค์ Genshin Impact Map ตัวช่วยสำหรับการสำรวจให้ครบ 100% คลิก!!

ตำแหน่งฟอสซิล (Fossil) ทั้ง 5

ตำแหน่งที่ 1

ตำแหน่งที่ 2

ตำแหน่งที่ 3

ตำแหน่งที่ 4

ตำแหน่งที่ 5

NPC รับเควสแลัส่งเควส