Dragonspine Crimson Agate Puzzle Cover

Genshin Impact #45 Crimson Agate Puzzle


Dragonspine Crimson Agate Puzzle Cover

Crimson Agate Puzzle​

Dragonspine เป็นแผนที่ใหม่ที่เข้ามาในแพท 1.2 แผนที่นี้ทีมงานได้มีกิจกรรมใหม่ๆ ปริศนาต่างๆ ที่ให้เกิดความแปลกใหม่ และสิ่งหนึ่งคือ การรวบรวม Crimson Agate เผื่อรับของรางวัล บางจุดก็ค้นหางาน บางอันก็ต้องทำเควส หรือต้องแกปริศนา บทความนี้จะแสดงวิธีการแก้ไข Puzzle เหยียบแผ่นหินทั้ง 7 เป็นลำดับ

Dragonspine Crimson Agate Puzzle


: ไกด์เกม Genshin Impact อื่นๆ :