ไอเทมปริศนา เมล็ดพืชแห้ง (Shriveled Seed)


ไอเทมเควส เมล็ดพืชแห้ง (Shriveled Seed) เราจะได้จากการแก้ Puzzle ในแผนที่ Chasm ตรงบริเวณรากไม้ถ้าดูจากแผนที่ จะอยู่ทางขวาสุด ซึ่งไอเทมเควสชิ้นนี้จะอยู่ในกล้องสมบัติ แต่เราต้องแก้ Puzzle ก่อนที่จะเปิดมัน

สถานที่ตั้ง

ตำแหน่งของเมล็ดพืชแห้ง

เควสนี้จะอยู่ทางขวาสุดในส่วนของ Main Mining Area ให้บินจากจุดวาร์ปไปตามลูกศรก็จะพบทางเข้า

วิธีเปิดกล่อง เพื่อเก็บเมล็ดพืชแห้ง (Shriveled Seed)

เมื่อเราเดินทางมาถึงกล่องสมบัติ Paimon จะใบ้ให้เราใช้จิตสัมผัสในการหาหน่อของกิ่งไม้ เพื่อปลดล็อคเสาธาตุ โดยมีอยู่ด้วยกัน 3 จุด 3 ธาตุ ไฟฟ้า ดิน และลม

ธาตุไฟฟ้า

ปีนต้นไม้ที่อยู่หลังเสาธาตุไฟฟ้า

ธาตุลม

อยู่บนลำต้นที่พาดระหว่างต้นไม้

ธาตุดิน

อยู่ที่ลำต้นที่อยู่ในน้ำ ใกล้ๆ กับเสาธาตุดิน

เปิดกล่องสมบัติ

การเปิดกล่องทำให้เราได้พบกับ เมล็ดพันธ์พืช ที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ หรืออาจจะมีเควสในอนาคต แต่ที่แน่ๆ เราได้ความสำเร็จ “ผู้คนของหุบเขาแห่งชีวิต”

เมล็ดพืชแห้ง (Shriveled Seed) ที่อยู่ในกล่อง