ระบบ Enchant : Ragnarok X Next Generation

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบ Enchant หรือที่เราคุ้นหูกันว่าออฟแมว การ Enchant จะสุ่มสเตตัสให้กับอุปกรณ์ของเรา เราเลือกได้ว่าจะเอาออฟที่สุ่มมาหรือไม่ก็ได้ แล้วก็สามารถอัพระดับออฟที่เลือกไว้อีกด้วย

ระบบ Enchant ในแต่ละเมืองก็มีสเตตัสที่แตกต่างกัน เราได้รวบรวมรายการต่างๆ เพื่อให้ได้เลือกว่าจะออฟค่าสเตตัสไหน แล้วต้องไปออฟที่เมืองไหน

ระบบ Enchant


ระบบ Enchant

Porntera

เมือง Porntera

วัตถุดิบ Enchant Stone LV.1

อาวุธ

STR +4
AGI +4
VIT +4
INT +4
DEX +4
LUK +4

ชุด

STR +2
AGI +2
VIT +2
INT +2
DEX +2
LUK +2

ประดับ

STR +2
AGI +2
VIT +2
INT +2
DEX +2
LUK +2

Morroc

เมือง Morroc

วัตถุดิบ Enchant Stone LV.3

อาวุธ

P.ATK +36
M.ATK +36
P.PEN +36
M.PEN +36
P.DMG Bonus +108
M.DMG Bonus +108

ชุด

P.DEF +18
M.DEF +18
MAX HP +1080
MAX SP +90
P.DMG Reduction +54
M.DMG Reduction +54

ประดับ

ASPD +18
Haste +18
Hit +18
Crit +18
Flee +18
Anti-Crit +18

Izlude

เมือง Izlute Island

วัตถุดิบ Enchant Stone LV.5

อาวุธ

Angel DMG Bonus +2%
Demon DMG Bonus +2%
Formless DMG Bonus +2%
Insect DMG Bonus +2%
Fish DMG Bonus +2%
Demi-Human DMG Bonus +2%
Undead DMG Bonus +2%
Dragon DMG Bonus +2%
Plant DMG Bonus +2%
Brute DMG Bonus +2%

ชุด

Angel DMG Reduction+1%
Demon DMG Reduction+1%
Formless DMG Reduction+1%
Insect DMG Reduction+1%
Fish DMG Reduction+1%
Demi-Human DMG Reduction+1%
Undead DMG Reduction+1%
Dragon DMG Reduction+1%
Plant DMG Reduction+1%
Brute DMG Reduction+1%

ประดับ

Large DMG Bonus +1%
Medium DMG Bonus +1%
Small DMG Bonus +1%
Fire Enhancement +1%
Water Enhancement +1%
Wind Enhancement +1%
Earth Enhancement +1%
Poison Enhancement +1%
Holy Enhancement +1%
Ghost Enhancement +1%

Alberta

เมือง Alberta

วัตถุดิบ Enchant Stone LV.5

อาวุธ

Neutral DMG Bonus +2%
Fire DMG Bonus +2%
Water DMG Bonus +2%
Wind DMG Bonus +2%
Earth DMG Bonus +2%
Poison DMG Bonus +2%
Holy DMG Bonus +2%
Shadow DMG Bonus +2%
Ghost DMG Bonus +2%
Undead DMG Bonus +2%

ชุด

Neutral DMG Reduction +1%
Fire DMG Reduction +1%
Water DMG Reduction +1%
Wind DMG Reduction +1%
Earth DMG Reduction +1%
Poison DMG Reduction +1%
Holy DMG Reduction +1%
Shadow DMG Reduction +1%
Ghost DMG Reduction +1%
Undead DMG Reduction +1%

ประดับ

P.DEF +1.6%
M.DEF +1.6%
ASPD Increase +1.6%
Haste Increast +1.6%
Hit +1.6%
Flee +1.6%
Crit +1.6%
Anti-Crit +1.6%
P.PEN +1.6%
M.PEN +1.6%

Payon

เมือง Payon

วัตถุดิบ Enchant Stone LV.7

อาวุธ

STR +10
AGI +10
VIT +10
INT +10
DEX +10
LUK +10
P.PEN +60
M.PEN +60
P.DMG Bonus +240
M.DMG Bonus +240

ชุด

STR +5
VIT +5
INT +5
LUK +5
P.DEF +30
M.DEF +30
MAX HP +2400
MAX SP +150
P.DMG Reduction +120
M.DMG Reduction +120

ประดับ

AGI +5
VIT +5
DEX +5
LUK +5
ASPD +30
Haste +30
Hit +30
Crit +30
Flee +30
Anti-Crit +30

Geffen

เมือง Geffen

วัตถุดิบ Enchant Stone LV.8

อาวุธ

Crit DMG Bonus +4.8%
Physical Lifesteal +2.4%
Bonus Heal +2.4%
P.ATK +2.4%
M.ATK +2.4%
Final P.DMG Bonus +2.4%
Final M.DMG Bonus +2.4%
Final P.PEN +2.4%
Final M.PEN +2.4%
Magic Lifesteal +2.4%

ชุด

MAX HP +2.4%
MAX SP +2.4%
Bonus Heal Received +1.2%
Final P.DMG Reduction +1.2%
Final M.DMG Reduction +1.2%
Final P.DEF Effect +1.2%
Final M.DEF Effect +1.2%
Crit DMG Reduction +2.4%
ฟื้นฟู HP ทุก 5 วิ. +0.6%
ฟื้นฟู SP ทุก 5 วิ. +0.6%

ประดับ

Final ASPD +6%
Final Haste +0.6%
Final Crit +1.2%
Final Hit +1.2%
Final Flee +1.2%
Final Anti-Crit +1.2%
P.DMG Reflection +1.2%
M.DMG Reflection +1.2%
หักล้างสถานะด้านลบ +1.5%
ต้านทานสถานะด้านลบ +1.5%

ระบบ Enchant อุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำการ Enchant ได้ 3 ช่อง ถ้าผู้เล่นต้องการอัพ LV สเตตัส ทำได้โดยการ Enchant ไปที่ช่องเดิม ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นคำว่า ขัดเกลา

Official Facebook: https://www.facebook.com/ROXNextGenerationTH
Official Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6P05Bz8duUBu_AL8XMEG_A

Advertisement