สัตว์เลี้ยง : Ragnarok X Next Generation
หัวข้อในบทความ

  • เงื่อนไข
  • NPC สัตว์เลี้ยง
  • อุปกรณ์สำหรับจับสัตว์เลี้ยง
  • การจับสัตว์เลี้ยง
  • การนำสัตว์เลี้ยงมาใช้งาน
  • การเพิ่มระดับความใกล้ชิด
  • การอัพเกรดสัตว์เลี้ยง
  • การเลือกสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสมกับอาชีพ

เงื่อนไข

ตัวละครจำเป็นต้องมี Base Level 60 แล้วทำเควสไกด์การจับสัตว์เลี้ยงให้เรียบร้อย เมนูสัตว์เลี้ยงจะปรากฎขึ้นมาใน Life Skill

ROX สัตว์เลี้ยง

ตำแหน่ง NPC สัตว์เลี้ยง

ตัว NPC จะอยู่เมือง Prontera ทางด้านขวาของเมือง หรือเปิดหาจากรายชื่อ NPC “พ่อค้าสัตว์เลี้ยง”

ROX สัตว์เลี้ยง
ROX สัตว์เลี้ยง

อุปกรณ์สำหรับจับสัตว์เลี้ยง

1. Pet Slingshot หรือ หนังสติ๊ก หาซื้อจาก NPC พ่อค้าสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นในราคา 10,000 Zeny2. กระสุนหนังสติ๊ก มีให้เลือก 3 แบบ Basic Projectile, Fair Projectile และ Advance Projectile ซึ่งแต่ละแบจะสร้างดาเมจแตกต่างกัน หาซื้อได้ที่ NPC พ่อค้าสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น


3. ไอเทมจับสัตว์เลี้ยง มอนสเตอร์แต่ละชนิดจะใช้ไอเทมแตกต่างกัน สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู Life Skill ตรงไอเทมแนะนำ หาซื้อได้จาก NPC พ่อค้าสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น ราคา 3,000 และ 30,000 เพชรแดง โดยการจับแต่ละครั้งต้องใช้ไอเทมจับสัตว์เลี้ยง 6 ชิ้น

4. Stamina จำนวน 10 หน่วย
5. พกดวงไปเยอะๆ

การจับสัตว์เลี้ยง

1. ติดตั้งหนังสติ๊กที่ช่องอาวุธ

ROX สัตว์เลี้ยง

2. ติดตั้งกระสุนหนังสติ๊ก

ROX สัตว์เลี้ยง

3. ติดตั้งสกิลจับสัตว์เลี้ยง

ROX สัตว์เลี้ยง

4. ใช้หนังสติ๊กยิงมอนสเตอร์ให้เลือดเหลือน้อยๆ

ROX สัตว์เลี้ยง

5. กดใช้สกิลจับสัตว์เลี้ยง ตรงนี้จะมีตู้สล๊อต ให้เราลุ้นให้มีรูปไอเทมที่เราใช้จับสัตว์ตัวนี้ออกมาแค่ตำแหน่งเดียวก็พอ ถ้าไอเทมที่เราใช้จับไม่ปรากฏออกมามอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะหนีไป ก็ให้ไปยิงมอนสเตอร์ตัวใหม่

ROX สัตว์เลี้ยง

การนำสัตว์เลี้ยงมาใช้งาน

ROX สัตว์เลี้ยง
ROX สัตว์เลี้ยง
ROX สัตว์เลี้ยง
ROX สัตว์เลี้ยง
ROX สัตว์เลี้ยง

เมื่อเรียกสัตว์เลี้ยงออกมา ค่าสตามิน่าของสัตว์เลี้ยงจะลดลงเลื่อยๆ เมื่อสตามิน่าหมดก็จะไม่สามารถเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาได้อีก ต้องรอให้สตามิน่าฟื้นคืน หรือสามารถป้อนอาหารเพื่อเพิ่มค่าสตามิน่าได้วันละ 10 ครั้ง

การเพิ่มระดับความใกล้ชิด

การเพิ่มระดับความใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงจะทำให้เพิ่มค่าสเตตัสพื้นฐานต่างๆ เมื่อเราเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาค่าสเตตัสเหล่านั้นจะมาเพิ่มให้กับเรา เมื่อระดับความใกล้ชิด ถึง 50 ก็จะสามารถวิวัฒนาการเป็นอีกร่างหนึ่ง

การเพิ่มระดับความใกล้ชิดทำผ่านเมนู “โต้ตอบ” ทำได้วันละ 10 ครั้ง โดยการให้ไอเทมต่างๆ เป็นการเพิ่มค่าความใกล้ชิด ไอเทมแต่ละอันให้ค่าประสบการณ์ไม่เท่ากัน ไอเทมเหล่านั้นหาซื้อได้จากร้านค้าสัตว์เลี้ยงพื้นฐานในเมือง Prontera ไอเทมเหล่านี้ใช้เพชรแดงในการซื้อ ส่วนของฟรีทำได้โดยการลูบหัว

ROX สัตว์เลี้ยง
ROX สัตว์เลี้ยง
ROX สัตว์เลี้ยง

การอัพเกรดสัตว์เลี้ยง

การจับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว จะได้ค่าสเตตัสติดตัวไม่เหมือนกันหรือไม่เท่ากัน ถึงแม้จะได้ค่าสเตตัสที่ไม่ค่อยดีหรือกลางๆ แต่ก็ยังสามารถอัพค่าเหล่านี้ได้ผ่านทางเมนู “อัพเกรด”

การอัพเกรดแต่ละครั้งจะใช้ไอเทม 3 อย่าง ได้แก่
1. Spirit Stone ตามธาตุของสัตว์เลี้ยง หาได้จากการขุดแร่ หรือซื้อจากตลาดกลาง
2. Scale หรือเกล็ด ตามธาตุของสัตว์เลี้ยง หาได้จากการตกปลา หรือซื้อจากตลาดกลาง
3. Pet Advancement Pill ตามธาตุของสัตว์เลี้ยง หาได้จากร้านค้าสัตว์เลี้ยงพื้นฐาน

ROX สัตว์เลี้ยง

ปลุกพลังสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยงที่จับได้มาจะมีสกิลติดตัวมา 1 สกิล โดยสกิลอื่นๆ จะยังไม่เปิดให้ใช้งาน จึงจำเป็นต้องทำการปลุกพลังก่อน ไอเทมที่จำเป็นในการปลุกพลัง คือ Skill Sheet ซึ่งหาได้จากการเปิด กาชาสัตว์เลี้ยง

เหรียญกาชาสัตว์เลี้ยงหาได้จาก CoC Mission อันที่ 4 ที่เพิ่มเข้ามาใหม่พร้อมกับระบบสัตว์เลี้ยง

ROX สัตว์เลี้ยง
ROX สัตว์เลี้ยง
ROX สัตว์เลี้ยง

การเลือกสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสมกับอาชีพ

การเลือกสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสมกับอาชีพที่เราเล่น โดยดูจาก “คุณสมบัติสเตตัส” จากเมนู Life Skill
ตัวอย่าง
1. Poring ให้ค่าสเตตัสเป็นการโจมตีกายภาพ เหมาะกับอาชัพ Knight, Hunter2. Hornet ให้ค่าสเตตัสเป็นการโจมตีเวทย์ เหมาะกับอาชีพ Wizard, Priest