ระบบสืบทอดอุปกรณ์ : Ragnarok X Next Generation


สวัสดีครับ เพื่อนๆ ชาว ROX บทความนี้จะมาแนะนำระบบสืบทอดอุปกรณ์ ซึ่งการทำอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเกม ROX จะเป็นแบบเส้นตรง คือ เมื่อเลือกเล่นสายอาวุธประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว เพื่อนๆ ก็จะต้องเล่นสายอาวุธนั้นยาวๆ ไปเลย แล้วการพัฒนาอาวุธและอุปกรณ์ จะทำได้ 3 อย่าง นั้นคือ Upgrade, Refine และ Enchance

เมื่อเพื่อนๆ เลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆ อาวุธและอุปกรณ์ย่อมต้องเปลี่ยนตาม แต่เพื่อนๆ ไม่ต้องมาทำการ Upgrade, Refine และ Enchance ใหม่ ตรงจุดๆ นี้เราสามารถสืบทอดคุณสมบัติพวกนี้ไปยังอุปกรณ์ชิ้นใหม่ได้เลย โดยใช้ระบบสืบทอดอุปกรณ์

ข้อจำกัด

1. ไม่สามารถสืบทอดอุกปกรณ์ต่างสีกันได้ เช่น ขวาไปฟ้า ไม่ได้
2. ไม่สามารถสืบทอดต่างประเภทของอาวุธได้ เช่น ดาวมือเดียวไปดาบสองมือ ไม่ได้
3. ไม่สามารถสืบทอดอาวุธต่างอาชีพ เช่น ธนูไปดาบมือเดียว

NPC

NPC ที่ให้บริการสืบทอดอุปกรณ์ จะมีรูปร่างเหมือนเตาเผาที่ประจำอยู่ตามเมืองต่างๆ ถ้าหาไม่เจอ ให้เพื่อนๆ กดตรง Mini Map หรือแผนที่ตรงมุมขวาบน > จิ้มตรง NPC บนแผนที่นี้ > เลือนหาคำว่า Refine/สืบทอด/หลอม ตัวละครของเราก็จะวิ่งไปหา NPC

ระบบสืบทอดอุปกรณ์

ระบบสืบทอดอุปกรณ์

การสืบทอดเราแค่เตรียมอุปกรณ์ประเภทเดียวกันที่เหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ หมายถึงของเลเวลเท่ากันหรือต่างเลเวลกัน
ในหน้าต่างสืบทอดอุปกรณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน
– ส่วนบน เราเลือกใส่อุปกรณ์ที่ต้องการสืบทอด และอุปกรณ์ที่จะนำมาสืบทอด
– ส่วนล่าง สามารถเลือกได้ว่าจะสืบทอดอะไรบ้าง เกมไม่ได้บังคับว่าต้องสืบทอดไปทั้งหมด แต่ถ้าเป็นของต่างสีกันจะไม่สามารถเลือกสืบทอดค่า Refine ได้

ระบบสืบทอดอุปกรณ์