เซตขาว เซตฟ้า เซตม่วง ใส่อันไหนดี : Ragnarok X Next Generation


สวัสดีครับ บทความนี้เป็นการนำข้อมูลของเซตอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเกม Ragnarok X Next Generation มีทั้งเซตขาว เซตฟ้า เซตม่วง ซึ่งแต่ละเซตเมื่อใส่ครับตามเงื่อนไขของมันแล้วจะมีเอฟเฟกต์ต่างๆ เพิ่มขึ้นมา ตามแต่ละอุปกรณ์ที่ส่วมใส่

กลุ่มเซตขาว

Golden Spike
เลเวล 25 มีทั้งหมด 8 ชิ้น – เซตที่จากดันแมงทองนั้นแหละ เซตนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเซตสะท้อน
เมื่อใส่ครับ 3 ชิ้น: Golden Spike Lv.1
ได้รับการสะท้องดาเมจกายภาพและดาเมจเวท (5%+2.5%*เลเวลปรับแต่ง)
เมื่อใส่ครับ 6 ชิ้น: Golden Spike Lv.2
ได้รับการสะท้องดาเมจกายภาพและดาเมจเวท (7.5%+3.75%*เลเวลปรับแต่ง)
เมื่อใส่ครับ 8 ชิ้น: Golden Spike Lv.3
ได้รับการสะท้องดาเมจกายภาพและดาเมจเวท (10%+5%*เลเวลปรับแต่ง)

Touch of the Sea
เลเวล 40 มีทั้งหมด 8 ชิ้น – เซตนี้จะเพิ่มพลังโจมตีเมื่อเลือดของมอนเตอร์ลดถึงตามเงื่อนไข เหมาะในการเร่งดาเมจการฟาร์มหรือยิงบอสได้เลย
เมื่อใส่ครบ 3 ชิ้น : Touch of the Sea Lv.1
เมื่อเป้าหมายมีค่า HP ต่ำกว่า 30% จะทำดาเมจมากขึ้น (10%+2.5*เลเวลปรับแต่ง) (ไม่นับรวม Physical/M.DMG Bonus)
เมื่อใส่ครบ 6 ชิ้น : Touch of the Sea Lv.2
เมื่อเป้าหมายมีค่า HP ต่ำกว่า 40% จะทำดาเมจมากขึ้น (15%+3.75*เลเวลปรับแต่ง) (ไม่นับรวม Physical/M.DMG Bonus)
เมื่อใส่ครบ 8 ชิ้น : Touch of the Sea Lv.3
เมื่อเป้าหมายมีค่า HP ต่ำกว่า 30% จะทำดาเมจมากขึ้น (20%+5*เลเวลปรับแต่ง) (ไม่นับรวม Physical/M.DMG Bonus)

Ancient Terror
เลเวล 50 มีทั้งหมด 8 ชิ้น – เซตนี้จะปล่อยพิษออกมาทุกๆ 10 วินาที เหมาะกับสายแท้งไปลงกิลวอร์ KVM อยู่อยู่เฉยๆ ก็ปล่อยพิษออกมาทำดาเมจใส่คู่ต่อสู้ ความสามารถนี้ไม่สามารถใช้กับบอสได้
เมื่อใส่ครบ 3 ชิ้น : Ancient Terror Lv.1
หลังเข้าสู่การต่อสู้ ทุก 10 วินาที จะปล่อยพิษ 1 ครั้งต่อเป้าหมาย สูงสุด 5 ตัว ในระยะ 4 เมตร ศัตรูที่โดนพิษเลือดจะลดลงเลื่อยๆ เป็นระยะเวลา 4 วินาที (3%+1.5%*เลเวลปรับแต่ง) ของ MAX HP
เมื่อใส่ครบ 6 ชิ้น : Ancient Terror Lv.2
หลังเข้าสู่การต่อสู้ ทุก 10 วินาที จะปล่อยพิษ 1 ครั้งต่อเป้าหมาย สูงสุด 5 ตัว ในระยะ 4 เมตร ศัตรูที่โดนพิษเลือดจะลดลงเลื่อยๆ เป็นระยะเวลา 4 วินาที (4%+2%*เลเวลปรับแต่ง) ของ MAX HP
เมื่อใส่ครบ 8 ชิ้น : Ancient Terror Lv.3
หลังเข้าสู่การต่อสู้ ทุก 10 วินาที จะปล่อยพิษ 1 ครั้งต่อเป้าหมาย สูงสุด 5 ตัว ในระยะ 4 เมตร ศัตรูที่โดนพิษเลือดจะลดลงเลื่อยๆ เป็นระยะเวลา 4 วินาที (5%+2.5%*เลเวลปรับแต่ง) ของ MAX HP

Nield’s Power
เลเวล 60 มีทั้งหมด 8 ชิ้น – เซตที่จะปล่อยสายฟ้าใส่ศัตรูแล้วยังชิ่งต่อไปได้อีก 4 ตัว มันเหมือนสกิล Chain Ligthing ของ High Wizard เมื่อเราถูกโจมตี เซตนี้ค่อนข้างใช้ยากเพราะเราจะต้องเอาตัวเข้าไปแรก บางอาชีพอาจจะเครียมมอนตามก่อนที่มอนจะเข้ามาตี มันเหมาะกับอาชีพระยะประชิด
เมื่อใส่ครับ 3 ชิ้น : Nield’s Power Lv.1
เมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส (10%+5%*เลเวลปรับแต่ง) ที่จะปล่อยสายฟ้าที่เด้งต่อได้มากที่สุด 5 ครั้งในระยะ 6 เมตร โดยแต่ละครั้งจะทำดาเมจธาตุลม (100%+50%*เลเวลปรับแต่ง) ตามพลังโจมตี (กายภาพหรือเวท) ทุกๆ 5 วินาที จะเกิดได้มากสุดแค่ 1 ครั้ง
เมื่อใส่ครับ 6 ชิ้น : Nield’s Power Lv.2
เมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส (15%+7.5%*เลเวลปรับแต่ง) ที่จะปล่อยสายฟ้าที่เด้งต่อได้มากที่สุด 5 ครั้งในระยะ 6 เมตร โดยแต่ละครั้งจะทำดาเมจธาตุลม (100%+50%*เลเวลปรับแต่ง) ตามพลังโจมตี (กายภาพหรือเวท) ทุกๆ 5 วินาที จะเกิดได้มากสุดแค่ 1 ครั้ง
เมื่อใส่ครับ 8 ชิ้น : Nield’s Power Lv.3
เมื่อถูกโจมตี จะมีโอกาส (20%+10%*เลเวลปรับแต่ง) ที่จะปล่อยสายฟ้าที่เด้งต่อได้มากที่สุด 5 ครั้งในระยะ 6 เมตร โดยแต่ละครั้งจะทำดาเมจธาตุลม (100%+50%*เลเวลปรับแต่ง) ตามพลังโจมตี (กายภาพหรือเวท) ทุกๆ 5 วินาที จะเกิดได้มากสุดแค่ 1 ครั้ง

Moonlight Gift
เลเวล 70 มีทั้งหมด 8 ชิ้น – มันคือเซตต้านสถานะ เหมาะกับฝ่าดงเวทของ Wizard แถมยังฟื้นฟู HP ให้เราได้อีกด้วย
เมื่อใส่ครบ 3 ชิ้น : Moonlight Gift Lv.1
ทุกๆ 6 วินาที จะถอนเอฟเฟกต์ด้านลบบนตัวและมีสถานะต้านเอฟเฟกต์ด้านลบ 2 วินาที ระหว่างนั้นทุกๆ วินาทีจะฟื้นฟู HP (3%+1%*เลเวลปรับแต่ง) ของ MAX HP
เมื่อใส่ครบ 6 ชิ้น : Moonlight Gift Lv.2
ทุกๆ 6 วินาที จะถอนเอฟเฟกต์ด้านลบบนตัวและมีสถานะต้านเอฟเฟกต์ด้านลบ 2 วินาที ระหว่างนั้นทุกๆ วินาทีจะฟื้นฟู HP (4%+1.5%*เลเวลปรับแต่ง) ของ MAX HP
เมื่อใส่ครบ 8 ชิ้น : Moonlight Gift Lv.3
ทุกๆ 6 วินาที จะถอนเอฟเฟกต์ด้านลบบนตัวและมีสถานะต้านเอฟเฟกต์ด้านลบ 2 วินาที ระหว่างนั้นทุกๆ วินาทีจะฟื้นฟู HP (5%+2%*เลเวลปรับแต่ง) ของ MAX HP

Blood Summon
เลเวล 80 มีทั้งหมด 8 ชิ้น – การทำงานของเซตนี้ คือ จะปล่อยค้างคาวออกมา ระเบิดตัวเองสร้างดาเมจไร้ธาตุ และยังลดเกาะของเป้าหมายทำให้เป้าหมายโดนดาเมจแรงขึ้นอีก
เมื่อใส่ครับ 3 ชิ้น : Blood Summon Lv.1
ขณะต่อสู้ ทุกๆ 5 วินาที จะเรียก Familiar ออกมา 2 ตัว พวกมันจะสุ่มทำ Suicidal Destruction ต่อเป้าหมายในบริเวณใกล้เคียง โดยทำดาเมจธาตุ Neutral 30% ที่ปรับตามความแรงโจมตีของตนเองต่อเป้าหมายในระยะ 2 เมตร และเพิ่มสถานะ Vulnerable แก่เป้าหมาย โดยศัตรูที่อยู่ในสถานะนี้จะได้รับดาเมจมากขึ้น (5%+1%*เลเวลปรับแต่ง) ทับซ้อนได้ 5 ชั้น นาน 5 วินาที
เมื่อใส่ครับ 6 ชิ้น : Blood Summon Lv.2
ขณะต่อสู้ ทุกๆ 5 วินาที จะเรียก Familiar ออกมา 3 ตัว พวกมันจะสุ่มทำ Suicidal Destruction ต่อเป้าหมายในบริเวณใกล้เคียง โดยทำดาเมจธาตุ Neutral 40% ที่ปรับตามความแรงโจมตีของตนเองต่อเป้าหมายในระยะ 2 เมตร และเพิ่มสถานะ Vulnerable แก่เป้าหมาย โดยศัตรูที่อยู่ในสถานะนี้จะได้รับดาเมจมากขึ้น (7.5%+1.5%*เลเวลปรับแต่ง) ทับซ้อนได้ 5 ชั้น นาน 5 วินาที
เมื่อใส่ครับ 8 ชิ้น : Blood Summon Lv.3
ขณะต่อสู้ ทุกๆ 5 วินาที จะเรียก Familiar ออกมา 4 ตัว พวกมันจะสุ่มทำ Suicidal Destruction ต่อเป้าหมายในบริเวณใกล้เคียง โดยทำดาเมจธาตุ Neutral 50% ที่ปรับตามความแรงโจมตีของตนเองต่อเป้าหมายในระยะ 2 เมตร และเพิ่มสถานะ Vulnerable แก่เป้าหมาย โดยศัตรูที่อยู่ในสถานะนี้จะได้รับดาเมจมากขึ้น (10%+2%*เลเวลปรับแต่ง) ทับซ้อนได้ 5 ชั้น นาน 5 วินาที

กลุ่มเซตฟ้า

เอฟเฟกต์ของเซตฟ้ามีอยู่ 3 อย่าง ตามลำดับจำนวนอุปกรณ์ที่สวมใส่ ขั้นแรก 3 ชิ้น ขั้นสอง 6 ชิ้น และขั้นสาม 8 ชิ้น นั้นแปลว่าถ้าต้องการความสามารถของเซตฟ้าทั้งหมดจะต้องใส่ให้ครบ 8 ชิ้น ซึ่งจะต่างกับเซตขาวที่การเพิ่มจำนวนอุปกรณ์จะทำให้เพิ่มความแรงหรือเพิ่มโอกาสเกิดสถานะ แต่เซตฟ้าการเพิ่มความแรงของเอฟเฟกต์จะเป็นการคราฟเปลี่ยนขั้นอุปกรณ์แทน แปลว่ายิ่งเราคราฟไปที่เลเวลสูงๆ ความสามารถก็จะสูงตาม

เมื่อใส่ครบ 3 ชิ้น : Ferocity

LevelEffect
30การฆ่ามอนสเตอร์แต่ละตัว จะเพิ่ม Final DMG Bonus 1% นาน 30 วินาที
40การฆ่ามอนสเตอร์แต่ละตัว จะเพิ่ม Final DMG Bonus 1.5% นาน 30 วินาที
50การฆ่ามอนสเตอร์แต่ละตัว จะเพิ่ม Final DMG Bonus 2% นาน 30 วินาที
60การฆ่ามอนสเตอร์แต่ละตัว จะเพิ่ม Final DMG Bonus 2.5% นาน 30 วินาที

เมื่อใส่ครบ 6 ชิ้น : Payback

LevelEffect
30การสูญเสีย HP ทุกๆ 20% จะทำดาเมจธาตุ Neutral 25% ของดาเมจที่ได้รับต่อเป้าหมายทั้งหมดในระยะ 4 เมตร และลด P.ATK และ M.ATK ของเป้าหมายลง 15% นาน 5 วินาที
40การสูญเสีย HP ทุกๆ 20% จะทำดาเมจธาตุ Neutral 30% ของดาเมจที่ได้รับต่อเป้าหมายทั้งหมดในระยะ 4 เมตร และลด P.ATK และ M.ATK ของเป้าหมายลง 15% นาน 5 วินาที
50การสูญเสีย HP ทุกๆ 20% จะทำดาเมจธาตุ Neutral 35% ของดาเมจที่ได้รับต่อเป้าหมายทั้งหมดในระยะ 4 เมตร และลด P.ATK และ M.ATK ของเป้าหมายลง 15% นาน 5 วินาที
60การสูญเสีย HP ทุกๆ 20% จะทำดาเมจธาตุ Neutral 40% ของดาเมจที่ได้รับต่อเป้าหมายทั้งหมดในระยะ 4 เมตร และลด P.ATK และ M.ATK ของเป้าหมายลง 15% นาน 5 วินาที

เมื่อใส่ครบ 8 ชิ้น : Giant’s Bane

LevelEffect
30ทำดาเมจเพิ่มเติ่ม 5% ต่อ Mini, MVP BOSS
40ทำดาเมจเพิ่มเติ่ม 10% ต่อ Mini, MVP BOSS
50ทำดาเมจเพิ่มเติ่ม 15% ต่อ Mini, MVP BOSS
60ทำดาเมจเพิ่มเติ่ม 20% ต่อ Mini, MVP BOSS

กลุ่มเซตม่วง

เซตนี้เป็นเซตของอุปกรณ์ป้องกัน มีทั้งหมด 3 ชิ้น 3 เซต ได้แก่ เซต Valkyrie, เซต Odin, เซต Murphy ซึ่งทั้ง 3 เซตจะมีเอฟเฟกต์เฉพาะทาง

เซต Valkyrie

Blood Battle เมื่อได้รับดาเมจทุกๆ 10% ของ MAX HP จะเพิ่ม Final DMG Reduction 5% นาน 10 วินาที ทับซ้อนได้ 5 ครั้ง

เซตนี้จะโดดเด่นในเรื่องพลังป้องกัน ยิ่งโดนดาเมจก็ยิ่งอึดขึ้น

เซต Odin

Blood Baptism เมื่อได้รับดาเมจสะสมทุกๆ 10% ของ MAX HP จะได้ Final DMG Bonus เพิ่มขึ้น 2.5% นาน 6 วินาที ทับซ้อนได้สูงสุด 5 ครั้ง

เซตนี้จะโดดเด่วในเรื่องของพลังโจมตี มันจะตรงกันข้ามกับเซต Valkyrie อันนี้ยิ่งโดนดาเมจก็ตีแรงขึ้น

เซต Murphy

Healing Wind เมื่อได้รับดาเมจถึงตาย ตัวละครเราจะไม่ตายและฟื้นฟู HP 25% ของ MAX HP ทันที (ไม่ได้รับผลจากการฮีล๗ และภายใน 10 วินาที จะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 20% เอฟเฟกต์นี้มีคลูดาวน์ 120 วินาที

เซตนี้จะเป็นเซตไว้สำหรับลง GVG KVM PVP เมื่อเราโดนดาเมจจนเลือดหมดหลอด แล้วจะได้เลือดเด้งกลับมา วิ่งเร็วขึ้นทำให้หนีออกจากตรงนั้นได้

วิธีการหาเซตอุปกรณ์

เซตขาว

อันนี้จะง่ายมากๆ อาจจะง่ายที่สุดเลยก็ว่าได้ สามารถหาได้จากการสุ่มจากดันเจี้ยนรายวัน แลกกันหลังจากจบดันเจี้ยน หรือเอาง่ายมากกว่านี้ก็กำตังไปซื้อมาจากตลาดกลางได้เลย

เซตฟ้า

อันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อย เพราะจะได้มาจากคราฟ ที่เราจะต้องนำขยะจากบอสของดันเจี้ยนรายวันมาคราฟ หรือไปซื้อพวกวัสดุคราฟจากตลาดกลางก็ได้ ใครที่จะทำเซตฟ้าก็ต้องเริ่มจากของฟ้าเลเวล 30 ก่อน เพราะของเลเวลต่อไปจะต้องใช้อุปกรณ์จากการคราฟของอันที่แล้วด้วย

เซตม่วง

อันนี้ไม่ยากแต่ใช้เวลา หรอืถ้ามีทุนหนาก็จัดมาได้เลย
เซต Valkyrie ได้มาจากการนำเหรียญที่ได้จากดันเจี้ยนรายวันไปแลก ชิ้น 540 เหรียญ ทั้ง 3 ชิ้น จะใช้ทั้งหมด 1620 เหรียญ เหรียญสามารถหาซื้อจากตลาดกลางได้
เซต Odin ก็จะต้องนำเหรียญที่ได้จากดันเจี้ยน 100 ชั้น แลกมา NPC ที่รับแลกก็อยู่ตรงทางเข้าดันเจี้ยน
เซต Murphy ได้จากการนำเหรียญกิลที่ได้จากการบริจาค Guild Order และกิจกรรมอื่นๆ นำไปแลกที่ NPC ภายในบ้านกิล จำนวนเหรียญที่ใช้แลกอยู่ที่ชิ้นละ 540 เหรียญ

เซตขาว เซตฟ้า เซตม่วง
NPC คราฟของฟ้า
เซตขาว เซตฟ้า เซตม่วง
NPC แลกเซต Valkyrie
เซตขาว เซตฟ้า เซตม่วง
NPC แลกเซต Murphy

สรุปความดีงาม เซตขาว เซตฟ้า เซตม่วง

เริ่มต้นจากเซตขาวก่อน เซตขาวที่ได้การสุ่มหลังจบดันเจี้ยนรายวัน นั้นมีอยู่หลายเซต แต่ละเซตก็มีรูปแบบการใช้งานตามสถานะการณ์ แล้วมันหาได้ง่ายด้วย อีกอย่างถึงแม้ว่าคุณจะปั้นเซต 25 ที่ได้จากดันแมงทอง คุณก็สามารถอีพขั้นไปเรื่อยจนมีสเตตัสเท่ากับดัน 80 เลย

เซตฟ้าคุณมีตัวเลือกแค่อย่างเดียว แต่มันก็มีเอฟเฟกต์ครอบคุมทุกๆ ด้าน (ใส่ครบ 8 ชิ้น) ทั้งเพิ่มพลังโจมในการฟาร์ม การตีบอส ค่าสเตตัสพื้นฐานก็สูงกว่าเซตขาว ข้อเสียอย่างเดียวคือในช่วงเปิดเซิฟแรกๆ ขยะบอสแพงมาก แถวเวลหลังๆ ใช้เป็นร้อยอันในคราฟ

เซตม่วง ชุดอุปกรณ์ป้องกัน มันเป็นของที่ช่วงท้ายทุกคนยังก็ต้องหามาใส่อยู่แล้ว ส่วนตัวมองว่ามันดีมาก ถ้ามีเงินทุนก็หามาใส่ตั้งแต่แรกๆ ได้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำของใหม่ ส่วนสายฟรีหรือเติมน้อยก็ยังไม่แนะนำ ช่วงแรกเหรียญยังมีราคาแพงมาก ไหนจะค่าอัพเกรด ตีบวกที่ใช้วัตถุดิบเยอะกว่าของขาวของฟ้ามาก

ส่วนตัวมองว่าเล่นเซตไหนก็ได้มันก็เล่นได้จนท้ายเกม ถ้าไม่รีบมากเล่นสนุกๆ ไปเรื่อยๆ ก็ได้เซตม่วงสักวัน หรือในวันที่ทุกคนมีของกันครบแล้ว ราคาเหรียญมันก็จะถูกลงมากๆ ถึงตอนนั้นค่อยนำทำของก็ยังไม่สาย