การใช้ Auto Skill และ Auto Item : Ragnarok X Next Generation


สอนการตั้งการใช้สกิลและไอเทมอัตโนมัติในการปล่อยบอท

RoX - Auto Item 4

การใช้ Auto Skill และ Auto Item

1. ตั้งค่าการใช้สกิลอัตโนมัติ
RoX - Auto Skill 1

กดเข้าเมนู สกิล

RoX - Auto Skill 2

กดที่สกิล (1) แล้วกดตรงลูกศรไปกลับ (2) ในช่องที่เราต้องการ แล้วกดที่ปุ่มรูปเฟืองที่เขียนว่า Auto (3)

RoX - Auto Skill 3

เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้สกิลไหนในการปล่อยบอท โดยการคลิกที่รูปไอคอนดาบไขว้กัน สีเขียว หมายถึง สกิลนี้ทำงานในโหมดออโต้

2. ตั้งค่าการใช้ไอเทมอัตโนมัติ
RoX - Auto Item 1

เปิดกระเป้ โดยการแตะที่ไอคอนรูปกระเป๋า

RoX - Auto Item 2

แตะที่ขวดยา ขวดไหนก็ได้

RoX - Auto Item 3

แล้วกดเข้าไปที่ตั้งค่าอัตโนมัติ

RoX - Auto Item 4

ในหน้าต่างตั้งค่าอัตโนมัติ ให้เราเลือกยาที่จะใช้ทั้งยาเติม HP และ SP กำหนดว่าจะให้บอทกดยาเมื่อ HP/SP เหลืออยู่เท่าไร

เสร็จแล้วในการตั้งค่าให้บอทใช้ยาอัติโนมัติ~~~

Official Facebook: https://www.facebook.com/ROXNextGenerationTH
Official Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6P05Bz8duUBu_AL8XMEG_A