W Hat Doll จะไปไหนก็ได้…โตแล้ว : Ragnarok X Next Generation


ไกด์นี้จะมาแนะนำหมวกที่จะให้การเดินทางใน Rune Midgard เป็นเรื่องที่สะดวกเหมือนมีน้อนคราฟ่าส่วนตัว ด้วยหมวก W Hat Doll ซึ่งจะมาแนะนำ สอนการใช้งาน และวิธีการหาหมวกนี้มาใช้งาน

W Hat Doll

หมวกที่ได้จากการสร้างความประทับใจของ Kafra ด้วยการใช้บริการวาปครบ 100 ครั้ง หมวกใบนี้มีความสามารถวาปไปได้ทุกที่ที่เราเคยไปหรือสำรวจมาแล้ว แต่ก็ใช้ว่าจะได้ถี่ๆ มันจะมีคลูดาวน์ที่ 60 นาที เราสามารถลดคลูดาวน์ตรงนี้ให้น้อยลงด้วยการส่งกิฟต์ให้คราฟ่าจนมีความสัมพันธ์ถึง 100% ตอนนั้นเราจะใช้หมวกได้ทุกๆ 10 นาที

W Hat Doll

วิธีหาหมวก

อย่างแรกเราต้องปลดล็อคเควสความประทับใจกับน้องคราฟ่าก่อน โดยการวาปกับน้องถึง 100 ครั้ง ส่วนการวาปยังไงให้เร็วๆ ให้เราวาปไปมาระหว่างเมือง Payon กับ Geffen เพราะเราจะมาโผล่ใกล้กับน้องคราฟ่านั้นเอง

หลังจากวาปจนถึง 100 ครั้ง แล้วทำเควสของน้องเขาเสร็จเราก็ส่งกิฟต์ให้น้องวันละ 5 ครั้ง จนความประทับใจถึงระดับ 20% เราถึงจะได้หมวกนั้นมา

สำหรับรายละเอียดการส่งกิฟต์ อ่านกันที่ ระบบส่ง Gift

วิธีใช้หมวก

W Hat Doll
W Hat Doll
W Hat Doll
W Hat Doll

วาปไปดันเจี้ยน

W Hat Doll