อาวุธ Crimson ดียังไง หาจากไหน อ่านด่วน Crimson Weapon


ในที่สุดอาวุธ Crimson ก็เข้ามาพร้องกับแพท 16.1 Royal Banquet Quest บทความนี้จะให้ดูว่าอาวุธ Crimson มีดียังไง แล้วหาได้จากที่ไหน

Ragnarok Online Websit: https://www.gnjoy.in.th/
Facebook Page: https://www.facebook.com/RagnarokGGT
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuzOIrIk8PU1CUtw7zx8mjQ

คุณสมบัติของอาวุธ Crimson

  • พลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามอัตราการตีบวกยกกำลังสอง
  • พลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามเลเวลของตัวละคร
  • สุ่มออฟธาตุอาวุธมาให้เลย ยกเว้น ธนู เป็นไร้ธาตุเสมอ
  • มี 2 Slot
  • ใส่ได้ตอนเลเวล 70

การคำนวณพลังโจมตี

ข้อ 1 คำนวณจากตีบวกยกกำลังสอง ตีบวกได้สูงสุด คือ +15
อาวุธ Crimson +7 พลังโจมตีที่ได้เป็น 7 คูณ 7 เท่ากับ 49
อาวุธ Crimson +15 พลังโจมตีที่ได้เป็น 15 คูณ 15 เท่ากับ 225

ข้อ 2 เมื่อตัวละครที่มีเลวลมากกว่า 70 ทุก ๆ 10 เลเวล จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5 หน่วย ตัวอย่าง
ตัวละครเลเวล 80 พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5 หน่วย
ตัวละครเลเวล 170 พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 50 หน่วย

สุ่มธาตุต่างๆ

ธาตุแสง Holy
ธาตุมืด Shadow
ธาตุดิน Earth
ธาตุไฟ Fire
ธาตุลม Wind
ธาตุน้ำ Water
ธาตุพิษ Poison
ไร้ธาตุ Neutral

มอนสเตอร์ที่ดรอปอาวุธ

อาวุธ Crimson - Ragnarok Online

Crimson Bible

Evil Druid LV 80
Glast Heim St. Abbey
/navi gl_church 156/4


Crimson Bow

Owl Baron LV 120
Thanatos Tower – Upper Level F5
/navi tha_t05 62/157
Thanatos Tower – Upper Level F6
/navi tha_t06 119/120


Crimson Dagger

Pasana LV 79
Sphinx F5
/navi in_sphinx5 100/96

Sleeper LV 81
Kiel Hyre’s Cottage (yuno_fild02)
/navi yuno_fild02 69/23
El Mes Plateau (yuno_fild06)
/navi yuno_fild06 214/27

Porcellio LV 85
Einbroch Field (ein_fild09)
/navi ein_fild09 34/135

Siorava LV 87
Starry Coral Area (mal_dun01)
/navi mal_dun01 30/230

Desert Wolf LV 103
Audhumbla Grassland (ra_fild01)
/navi ra_fild01 306/38

Skeleton General LV 139
Corridor of the abyss: The ancient wind (gld2_pay)
/navi gld2_pay 205/105


Crimson Huuma Shuriken

Tengu LV 98
Amatsu Underground Shrine (ama_dun03)
/navi ama_dun03 120/9


Crimson Katar

Headless Mule LV 80
Brasilis Field (bra_fild01)
/navi bra_fild01 72/34

Injustice LV 95
Glast Heim Underprison (gl_prison1)
/navi gl_prison1 150/10


Crimson Knuckle

Jaguar LV 71
Brasilis Field (bra_fild01)
/navi bra_fild01 72/34

Green Maiden LV 82
Suei Long Gon (lou_dun03)
/navi lou_dun03 165/35

Bloody Butterfly LV 94
Shrine of Gonryun Queen (gon_dun01)
/navi gon_dun01 153/45

Aliot LV 112
Robot Factory level 2 (kh_dun02)
/navi kh_dun02 43/195


Crimson Lance

Owl Duke LV 92
Thanatos Tower – Upper Level (tha_t05)
/navi tha_t05 62/157

Anacondaq LV 100
The Plain of Ida (ra_fild08)
/navi ra_fild08 165/29

Gryphon LV 105
Hugel Field (hu_fild02) 
/navi hu_fild02 374/339


Crimson Mace

Gryphon LV 80
The Royal Tomb (lou_dun01) 
/navi lou_dun01 40/201

Petite LV 86
Geffen Field (gef_fild06) 
/navi gef_fild06 218/17

Marionette LV 90
Geffenia (gef_dun02) 
/navi gef_dun02 106/134

Solider LV 92
Turtle Island Dungeon (tur_dun02) 
/navi tur_dun02 49/158

Am Mut LV 141
Corridor of the abyss: The ancient wind (gld2_pay) 
/navi gld2_pay 205/105


Crimson Revolver

Metaling LV 81
Einbroch Field (ein_fild08) 
/navi ein_fild08 172/359
Einbroch Field (ein_fild07)
/navi ein_fild07 381/264

Holden LV 85
Einbroch Field (ein_fild06) 
/navi ein_fild06 335/176


Crimson Rod

Bathory LV 86
Clock Tower B4f (alde_dun04) 
/navi alde_dun04 208/58


Crimson Sabre

Pasana LV 79
Sphinx F5
/navi in_sphinx5 100/96


Crimson Spear

Stem Worm LV 84
Lighthalzen Field (Grim Reaper’s Valley) (lhz_fild02)
/navi lhz_fild02 224/220

Naga LV 117
Splendide Field (spl_fild01) 
/navi spl_fild01 361/327
Splendide Field (spl_fild03)
/navi spl_fild03 172/71


Crimson Staff 

Owl Duke LV 92
Thanatos Tower – Upper Level (tha_t05)
/navi tha_t05 62/157

Giant Hornet LV 120
Guild Dungeon Al De Baran (gld_dun02)


Crimson Twohand Axe

Kobold LV 101
Audhumbla Grassland (ra_fild05)
/navi ra_fild05 348/274

Majoruros LV 107
The Lowest Cave in Glast Heim (gl_dun02)
/navi gl_dun02 224/277

Minorous (Nightmare) LV 121
Morocc Pyramid Underground 1st Floor – Challenge (moc_prydn1)
/navi moc_prydn1 218/9


Crimson Twohand Sword

Tamruan LV 73
Inside Ancient Shrine (ayo_dun02)
/navi ayo_dun02 24/22

Abysmal Knight LV 122
Inside Glast Heim Chivalry (gl_knt01)
/navi gl_knt01 150/6


Crimson Violin

Miyabi Doll LV 85
Tatami Maze (ama_dun01)
/navi ama_dun01 235/144

Evil Nymph LV 97
Arcadia (gon_dun03)
/navi gon_dun03 68/6

Violy LV 118
Geffenia (gefenia01)
Geffenia (gefenia02)
Geffenia (gefenia03)
Geffenia (gefenia04)


Crimson Wire

Hermit Plant LV 90
Arcadia (gon_dun03)
/navi gon_dun03 68/6

Evil Nymph LV 97
Arcadia (gon_dun03)
/navi gon_dun03 68/6